Nederland

In Nederland leven ruim 350 bijensoorten. Eén daarvan is de West-Europese honingbij (Apis mellifera) die van oudsher in ons land thuishoort. Een ‘pittig’ bijtje waar wij mee imkeren, dat goed bestand is tegen ons Hollandse klimaat.
Een bijenvolk kan in Nederland 30 tot 40 kg honing per jaar opbrengen.